Тован судлалын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал, доктор Хатагин овгийн Билэгтийн Палам

 • palam iltgel

  То ван нийгэмлэгийн хурлуудад тавигдсан илтгэлүүд

 • Toban nom

  То ван нийгэмлэгээс гаргасан номын жагсаалт

 • tovanuseg

  То ван ард иргэдээ соён хүмүүжүүлэгч

 • tovanburkhan1

  ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТСҮХИЙН ХЭЛСЭН ҮГ

Намтар

Ном зохиолууд

ДЭЛХИЙД ХОСГҮЙ ХАЛХЫН НОЁН

2 жилийн, 9 өдрийн өмнө

ДЭЛХИЙД ХОСГҮЙ ХАЛХЫН НОЁН Б.Палам.Экимто хэвлэл. Улаанбаатар хот. 2000 он. Доктор Ч.Санчир, Г.Даваахүү, Б.Палам, Д.Халтар судлаач Л.Дарамсэнгэ, Г.Б...

Зохиогчийн эрх

Патент

ЭШ өгүүллэгүүд

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

4 жилийн, 5 өдрийн өмнө

1.    Б.Палам, Ю.Н.Пожидаев, М.Ю.Марошина, Н.Н.Власова, М.Г.Воронков. Триорганил-силилалкантиол. Журнал .Доклады академии наук.т.  1994. 339 (more...

ЭШ илтгэл

Тайлан

Тайлан

4 жилийн, 5 өдрийн өмнө

1.Сорбция серебра (I) из технологических растворов кремнеорганическими сорбентами. Диссертация на соискание учёной степени кандидада химических наук. ...

Хөрөг

ДОМОГИЙН ЦЭНХЭР ДОРНЫН ТАЛ МИНЬ

4 жилийн, 5 өдрийн өмнө

  С. Дугаржав Эргэж хуйлрах усны цохилтонд элэгдсэн Элгэн чулуу энд тэндгүй үзэгдэх шинжээр Эрт галавын үед их усны ёроол байсан болов уу...

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll Up